Februar 2024.

Mazars poreske novosti

Republički zavod za statistiku je 26. februara 2024.godine izdao obaveštenje o iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici Srbiji za 2023.godinu. U skladu sa tim, obračunat je novi neoporezivi iznos za potrebe obračuna godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023.godinu. Pomenute iznose kao i izmene relevantnih iznosa za potrebe obračuna godišnjeg poreza na dohodak za 2023.godinu možete pronaći u našim Poreskim novostima.

Dokument

Mazars poreske novosti - februar 2024