The Mazars North America Alliance

Mazars North America Alliance je ugovor o udruživanju između Mazarsa i vodećih firmi u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi.
MNAA logo 1.jpg

Čine ga Mazars i pet glavnih računovodstvenih i savetodavnih firmi u SAD-u i Kanadi, udruženje značajno povećava Mazarsovu teritorijalnu pokrivenost u Severnoj Americi, s dostupnošću još 17.000 stručnjaka koji će pružati uslugu međunarodnim klijentima u SAD-u i Kanadi.

Niže možete odabrati i posetiti internet stranice North America Alliance članica:

North America Alliance jača prisustvo Mazarsa u regiji, proširujući globalne izvore na 50.000 stručnjaka – 33.000 u Mazarsu i 17.000 u Mazars North America Alliance. Geografski, tih pet Alliance firmi dopunjuje Mazars USA i Mazars Canada, što dovodi do potpune nacionalne prisutnosti u Severnoj Americi.

MNA map
MNAA map legend

Contact

Victor-Wahba_panoramic_contact_picture

Victor Wahba
Member of the Group Executive Board

Send an email