Korporativne strukture

Proaktivni pristup složenim međunarodnim poreskim temama

Razvijanje međunarodnih korporativnih struktura koje imaju efikasan, ali odgovarajući poreski tretman postaje sve složenije. Promene širom sveta pokrenute su inicijativom OECD-a za eroziju bazei preusmeravanje dobiti (BEPS). Pored toga, nacionalne poreske politike se menjaju ubrzanom stopm, dok vlade pokušavaju da poprave nacionalne budžete oštećene Covid-om 19, i koriste porez kao trgovinsko oružje ili prikupljaju prihode od digitalnih preduzeća.

Naš pristup

U ovom brzo menjajućem okruženju, verujemo u dugoročni i održivi pristup razvoju korporativnih struktura izbegavajući rizik, umesto da budemo primorani da odgovorimo na svaki novi zakon ili presudu poreskog suda.

Naš globalni tim unapred prati lokalne poreske probleme, uključujući ometajuće poreske događaje kao što je Brexit. Ovo međunarodno prisustvo čini da Mazars ima idealni položaj kako bi služio I velikim korporacijama i srednjim firmama koje prolaze kroz svoju prvu međunarodnu ekspanziju.Pored toga, Mazars podržava međunarodne grupe u rešavanju njihovih poreskih pitanja pokrenutih inicijativom OECD BEPS i Direktivom EU o izbegavanju poreza (ATAD).

Takođe nudimo savete o poresko efikasnim strukturama tokom prekograničnih akvizicija i otuđenja i stratešku pomoć tokom međunarodnih poreskih revizija.

Naše usluge

  • Strateški saveti o poresko efikasnim, ali odgovarajućim i održivim korporativnim strukturama
  • Saveti prilagođeni sektorima sa određenim temama
  • Procena i ublažavanje poreskog rizika
  • Outsourced pomoć pri prijavi
  • Poreski saveti u terenskim revizijama, uključujući zajedničke poreske revizije i OECD-ov Program međunarodnog osiguranja usklađenosti (ICAP)
  • Pomoć na poreskim sudovima
  • Alati zasnovani na cloud-u, kao što je naš jedinstveni sistem izveštavanja DAC6

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?