PDV i indirektni porez

PDV i indirektni porezi zahtevaju pažljivo planiranje i čine sve veći deo poreskog zahvatanja

Vlade širom sveta su prebacile oporezivanje na PDV i druge indirektne poreze poslednjih godina da bi stabilizovale svoju poresku osnovu.

Ne samo zbog sve veće pažnje koju poreski organi poklanjaju na nacionalnom i međunarodnom nivou, PDV i indirektni porezi su postali posebno značajni i za preduzeća koja rade širom sveta. Sve veća složenost, prouzrokovana uglavnom neprestanom promenom u jurisdikciji i zakonodavstvu, kao i delimičan nedostatak harmonizacije u zemljama članicama EU, ne samo da otežavaju pravilnu procenu svih specijalnih pitanja u svrhu indirektnih poreza, već takođe i ispunjavanje obaveza plaćanja PDV-a i indirektnog poreza širom sveta u svakodnevnom poslovanju. Štaviše, već je postalo očigledno da će i kriza usled   COVID-19 imati uticaja na snabdevanje preduzeća – sa određenim brojem problema vezanih za PDV i indirektni porez.

Dok se preduzeća suočavaju sa visokim kaznama (uključujući i lične kazne za rukovodstvo kompanija) zbog neizvršenja obaveza, PDV i indirektni porezi su zauzeli višu poziciju na dnevnom redu preduzeća.

Nudimo podršku koja vam je potrebna da ispunite vaše obaveze u pogledu PDV-a i indirektnog poreza.

Tipične oblasti rizika za preduzeća:

 • PDV grupe, posebno praćenje odgovarajućih zahteva (npr. interne smernice, promene generalnih direktora)
 • Implikacije Akcionog plana EU, npr. ‘Brze popravke’ 2020, e-commerce paket 2021, finalni PDV sistem 2022
 • Koncepti skladišta i njihovi problemi vezani za PDV/carinu
 • Lančane transakcije, npr. raspodela „pokretnog snabdevanja“, primena pravila
 • Uvoz robe (npr. tarifni brojevi, odbitak uvoznog PDV-a)
 • Ako ste kvalifikovani kao preduzetnik koji podleže plaćanju PDV-a, posebno u holding strukturama
 • Ulazni odbitak PDV-a (npr. PDV grupa, holding, važeće PDV fakture, proporcionalno)
 • Prodajne strukture i njihove PDV implikacije, npr. „kupi i prodaj“, komisioni model, struktura agencije, relaciono sedište i trajna organizacija  
 • Promene transfernih cena i njihove implikacije sa tačke gledišta PDV-a i carine

Naš pristup

PDV i indirektni porezi su pokrenuti transakcijama, složeni i mogu imati uticaja na vaš konačni bilans. U Mazarsu, mi možemo da pomognemo u vezi PDV-a i indirektnog oporezivanja tokom celog životnog ciklusa preduzeća, od momenta kada je preduzeće osnovano pa sve do detaljnog strukturiranja transakcija i pomoći u pogledu  sudskih parnica.

Međunarodna saradnja je posebno važna u oblasti PDV-a i indirektnih poreza. Stoga, osim vašeg redovnog partnera odgovornog za ovlašćenja koja su mu data, stručnjak za PDV/indirektni porez koji vam je dodeljen je dostupan da odgovori na sva vaša pitanja u vezi PDV-a i indirektnih poreza i dostupan je kao poslovni trener uvek kada je to potrebno. Imamo duboku nacionalnu i internacionalnu ekspertizu od tima poreskih konsultanata, pravnika specijalizovanih za poreske zakone kao i revizora i konsultanata za upravljanje. Naša 'Globalna grupa za indirektni porez' se sastoji od globalne mreže stručnjaka koji savetuju preduzeća isključivo u oblasti indirektnih poreza, npr. PDV-a i carine, zakona o spoljnoj trgovini i akcizama. 

Usled našeg prisustva u skoro svim evropskim zemljama i širom sveta u svim glavnim ekonomskim centrima, mi rešavamo vaše PDV i indirektne izazove i pomažemo vam da ispunite vaše obaveze – bilo gde da se nalazite.

Dok je zakon o carinama evropski zakon, harmonizovan pomoću Carinskog zakonika EU, na PDV i druge indirektne poreze utiču sudske presude i promene u zakonodavstvu i od nacionalnog i od međunarodnog značaja. Zbog ovoga je još značajnije da postoji međunarodno pozicioniran tim stručnjaka na vašoj strani koji će vas neprekidno obaveštavati o svim promenama. 

Naše usluge

 • Potpune savetodavne usluge o opštim ili specifičnim pitanjima vezanim za carinu i PDV
 • Identifikovanje i upravljanje rizicima PDV-a i indirektnog poreza
 • Bavljenje parnicama koje se tiču carine i indirektnog poreza usled nepoštovanja propisa ili istrage 
 • Podrška pri reviziji PDV-a/carine i skeniranje PDV-a/carine
 • Uticaj poštovanja obaveze plaćanja PDV-a i indirektnog poreza na rukovođenje lancem snabdevanja i optimizaciju poslovnog modela (BMO)
 • Savetovanje o pitanjima PDV-a i indirektnog poreza tokom procesa fuzionisanja i akvizicija (uključujući i analizu poslovanja i sastavljanje nacrta/proveru klauzula o PDV-u)
 • Unakrsna provera grupe u pogledu PDV-a– analiza strukture i procesa vaše grupe
 • Koncepti upravljanja rizikom PDV-a, uključujući i savete u pogledu sistema upravljanja poštovanjem poreskih obaveza (TCMS)
 • Savetodavne usluge o PDV-u i indirektnom porezu sa Bregzitom
 • Konsultantske usluge o PDV-u i indirektnom porezu kao interfejs između zakona o PDV-u/carinama i krivičnog zakona o porezima
 • Zastupanje tokom žalbenog i finansijskog sudskog postupka
 • Savetodavne usluge vezane za PDV u vezi sa primenom IT (npr. preispitivanje poreskih zakonika, SAP S/4 HANA)
 • Poštovanje obaveze plaćanja PDV-a i carine i angažovanje spoljnih saradnika
 • Obuka domaćeg i međunarodnog osoblja, na zahtev i prilagođeno raznim funkcionalnim oblastima vašeg preduzeća (npr. prodaja, nabavka, računovodstvo)
 • Preispitivanja PDV-a  (‘Provere stanja’, ‘Digitalno skeniranje PDV-a’)
 • Priprema (elektronskih) priručnika, posebno za korišćenje na nivou marketinga i prodaje (‘dizajn svesnog ugovora’)
 • Konsultantske usluge u pogledu poštovanja izvozne kontrole
 • Pomoć sa aplikacijama za obavezujuće informacije o tarifi (BTI) i Ovlašćeni privredni subjekat (AEO)
 • Naši alati i rešenja
 • Alat za poređenje PDV-a: Naš alat za poređenje PDV-a nudi našim klijentima mogućnost da dobiju informacije o PDV jurisdikcijama specifičnim za određenu zemlju. Ovo preduzećima omogućava da dobiju početnu ideju o PDV-u 
 • Alat za verifikaciju VAT-ID:  Potpuno integrisano softversko rešenje. Nudimo vam rešenje koje vam je potrebno: Brzo i lično preko našeg   Managed Service-a, jednostavno i permanentno onlajn preko naše samousluge ili odlično automatizovano preko  ERP integracije. Pomoći ćemo vam da nađete najbolje rešenje za sebe.
 • Signals/InControl: Naš tim zadužen za PDV i indirektni porez koristi širok raspon globalno dostupnih alata, npr. našu komunikacionu platformu Signals i kontrolu tablu InControl
 • Razvoj IT alata prilagođenog potrebama: Cenimo postojeći i blizak kontakt sa našim klijentima. U pogledu IT alata i rešenja, fokusiramo se na proizvode u razvoju za kojima postoji potražnja na tržištu, poželjno zajedno sa našim klijentima     

Naši ljudi

Kako njihov značaj raste, PDV i indirektni porezi postaju sve složeniji. 

Mazarsova Globalna grupa za PDV i indirektni porez je dobro pripremljena da vam pomogne: brzo, kompetentno i praktično je orijentisana. Naš tim za PDV i indirektni porez ima proaktivan, integrisan pristup zasnovan na rešenjima sa smernicama za donošenje odluka. 

Dobro poznajemo industrije koje se suočavaju sa složenim pitanjima vezanim za prekogranični PDV i indirektni porez kao što su nekretnine, energetski sektor, zdravstvena zaštita i automobilska industrija.  

Naši stručnjaci za PDV i indirektni porez daju redovan doprinos specijalnim publikacijama i aktivni su kao predavači –  na lokalnom nivou i u inostranstvu, interno i eksterno. Osim toga, mi pripremamo i naše specijalizovane publikacije.

Redovno nudimo našim klijentima priliku da razmene predstavnike i da se umreže sa predstavnicima industrije, finansijske administracije, udruženjima i stručnjacima Mazarsa na međunarodnim konferencijama (npr. Međunarodna konferencija o porezu, Globalna konferencija klijenata o PDV-u i indirektnom porezu). 

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?