Korporativno izveštavanje

Ispričaj svoju priču efikasno i transparentno svim relevatnim stranama

Dobro izveštavanje nudi prozor u kulturu organizacije.

Poslednjih godina smo svedoci snažnijeg akcentovanja kvaliteta izveštavanja zajedno sa oštrijoj regulaciji poslovanja kompanija i sve većim zahtevima svih relevatnih partnera u procesu poslovanja kompanije. Kompanije moraju više nego ikada da rade na pričanju svoje price. Počev od brzorastućih strat-upova do dobropozicioniranih multinacionalnih kompanija, mi radimo sa kompanijama da im pomognemo da komuniciraju jasno i efikasno.

Naš pristup

Potreba za većom finansijskom transparentnošću i dokazom organizacione održivosti dolazi sa više strana, uključujući regulatore, investitore i druge interesne strane. Rezultat: današnji izveštaji se očekuju da budu izvan granica običnog finansijskog izveštavanja i da uključuju strategiju, kvalitet korporativnog upravljanja, kompenzacione šeme, čak i uticaj organizacije na životnu sredinu, zaposlene, društvo i druge interesne strane.

Rastuća lista zahteva je stavila teško breme na upravljačke timove i verovatno je da će lista zahteva rasti u budućnosti. U Mazarsu imamo kredibilan istorijat pomaganja našim klijentima da ispoštuju i prevaziđu očekivanja kada su aktuelni korporativni izveštaji u pitanju.

Naš tim je sačinjen od profesionalaca koji povezuju finansijsko izveštavanje i poznavanje računovodstvo sa ekspertizom nefinansijskog izveštavanja da bi na raspolaganje klijentu dali pragmatičan poslovni pristup.

Mi redovno podržavamo naše klijente nudće im integrisano rešenje sledećih oblasti:

 • Primena novih računovodstvenih standarda
 • Adresiranje kompleksnosti koje proizilaze iz predloženih novih računovodstvenih standarda i uputstava
 • GAAP konverziju
 • Spajanje i Akvizicija (M&A)
 • Podrška prilikom konsolidacije
 • Reorganizacija grupe
 • Kompleksne konsolidacije
 • Finsansijsko strukturiranje
 • Redukcija Kapitala
 • Procena alokacije kupovne cene
 • Provena vrednosti plaćanja baziranog na udelima
 • Aranžman penzionih šema
 • Infrastrukturni projekti

Nefinansijski aspekti  

 • Razvoj nefinansijskog integrisanog godišnjeg izveštaja
 • Asistiranje prilikom uspostavljanja procesa otkrivanja rizika u okviru korporativnog upravljanja
 • Prikupljanje i upoređivanje nefinansijskih podataka u procesu izveštavanja menadžmentu, Bordu Direktora i eksternim izveštajima
 • Identifikacija ključnih indikatora performansi
 • Pružanje podrške u razvoju integrisanog okvira izveštavanja

Naš “Beyond the GAAP” mesečni bilten ističe naš pristup i našu ekspertizu, nudeći uvid u načine razmišljanja nacionalnih i internacionalnih tela zaduženih za računovodstvene standard kao i drugih organizacija koje mogu da utiču na korporativno izveštavanje, kaon a primer regulatori trišta hartija od vrednosti.

Naše alatke i rešenja

Mi primenjujemo kontinuirani proces inovacije u dizajniranju i razvoju alatki i rešenja po meri koji predstavljaju podršku u našem radu i pomažu nam da pružimo uslugu veće vrednosti i boljeg uvida za naše klijente. 

Naši ljudi

Imamo profesionalce koji su posvećeni analizi rastućeg broja novih računovodstvenih standarda i standarda korporativnog izveštavanja, koji su upoznati sa regulatornim zahtevima u različitim delovima sveta i sa velikim iskustvom u različitim industrijima.

Članovi našeg tima redovno se sastaju sa kreatorima politika poslovanja, učestvuju industrijskim radnim grupama i sarađuju kao integrisani globalni tim da bi podelili svoja znanja i najbolje prakse. Drugim rečima, mi smo dobro pozicionirani za proaktivan pristup u savetovanju naših klijenata u vezi nastupajućih standarda i implikacijama koje nose sa sobom.

 

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?