Mazars u Srbiji

Kada trebate revizorske i savetodavne usluge, verovatno tražite nešto posebno. Sa nama dobijate partnera koji vam pruža punu uslugu, koji je posvećen, dostupan i koji pruža visok kvalitet.

Takođe dobijate savetnika sa ličnim pristupom, koji može da sluša i koji razume vaše probleme i brige oko poslovanja. Zajedno sa vama, izgradićemo odnos i kontinuitet koji će koristiti vama i vašem razvoju kompanije.

Kako delujemo i lokalno i globalno odlučili smo da radimo sa širokim spektrom klijenata. Saradnja i učenje od drugih Mazars zemalja nam je dalo veliko znanje o različitim industrijama, ali i iskustvo u radu kako sa malim tako i sa velikim preduzećima.

Biti veliko revizorsko i savetodavno kompanija nije samo po sebi cilj, ali da budemo među najboljima i da isporučimo visok kvalitet uvek će nam biti važno. 

Naših 25 zaposlenih steklo je iskustvo na međunarodnim tržištima. Naš cilj je da uvek budemo iznad očekivanja i potreba klijenta, stoga posvećujemo dužnu pažnju obrazovanju, pravičnosti i poštovanju zakona i principu vrednosti za novac.

Mazars u Srbiji je specijalizovan za:

  • turizam i sektor zabave,
  • sektor trgovine i distribucije,
  • sektor preduzeća za upravljanje otpadom,
  • komunalni sektor,
  • sektor usluga.

Grupa Mazars je međunarodna, integrisana i nezavisna organizacija, specijalizovana za pružanje usluga revizije, računovodstva, poreza i konsultantskih usluga.

Grupa Mazars pripada evropskom lideru na tržištu u računovodstvenom sektoru. Mazars ima širok spektar klijenata: korporacije i preduzetnici koji ne kotiraju na berzi, neprofitne organizacije i pojedinci velike vrednosti.