Upiti

* obavezna polja

Vaše lične podatke prikuplja Mazars u Srbiji, kontrolor podataka, u skladu sa važećim zakonima i propisima. Polja označena zvezdicom (*) su obavezna. Ako je neko potrebno polje ostavljeno prazno, vaš zahtev neće biti moguće obraditi. Vaši lični podaci se prikupljaju u svrhu obrade vašeg zahteva. Imate pravo da pristupite podacima, ispravite ih i izbrišete podatke, kao i pravo na prigovor ili ograničenje obrade podataka. Takođe imate pravo na prenosivost podataka i pravo davanja smernica o tome šta se događa sa vašim podacima nakon vaše smrti. Na kraju, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu i pravo da ne budete predmet odluke koja se zasniva isključivo na automatizovanoj obradi, uključujući profilisanje, koja proizvodi pravne efekte koji se tiču vas ili vas na sličan način značajno utiče.