Strategija i dubinska analiza

Rešenja za ugradnju održivosti u vaše poslovne prakse

Kompanije sve više usvajaju održive strategije koje razmatraju pitanja životne sredine, društva i upravljanja (ESG) kao deo svojih svakodnevnih operacija. Budući da svet posvećuje sve veću pažnju ponašanju kompanije, imperativ je imati efikasnu strategiju. Naš tim može da pruži savete i smernice potrebne za ugradnju i razvoj okvira održivosti.

Održivost brzo postaje kritična komponenta poslovne agende. U prošlosti se održivost prvenstveno povezivala s faktorima životne sredine, ali danas pokriva čitav niz pitanja ESG-a i naširoko se smatra da ima uticaj na krajnji rezultat kompanije, kao i na njen ugled.

Strategija održivosti je integracija ekonomskih, ekoloških i društvenih ciljeva u vaš poslovni plan s ciljem stvaranja dugoročne vrednosti za vašu organizaciju, vaše stejkholdere i šire društvo, dok održavate i unapređujete prirodne resurse za buduće generacije. Kako svest o ESG pitanjima raste, mnoge kompanije nastoje da implementiraju i ugrade ta načela u svoje poslovanje. Budući da ESG pokriva širok raspon pitanja, kao što su klimatske promene, ljudska prava, zaštita potrošača, odnosi sa zaposlenima i odgovorno upravljanje, važno je fokusirati se na ona koja su najvažnija za vašu organizaciju.

Kombinujemo svoje opsežno znanje o ESG pitanjima s našom stručnošću u poslovanju kako bismo vam pružili savete i podržali vaše potrebe pri razvoju strategije održivosti. Naš tim crpi stručnost iz cele Mazars kompanije i radi kao jedan, na integrisan i participativni način, sa fokusom na prilagođavanje usluge koja vama najviše odgovara.

Kroz naš kolaborativni pristup, možemo da vam pomognemo:

  • Da formulišemo sveobuhvatnu politiku angažmana stejkholdera, da osiguramo učestvovanje svih strana, isplaniramo pristup i dogovorimo strategije
  • Da prepoznamo i da se fokusiramo na značajne teme koje imaju najveći uticaj na vaše poslovanje i koje su stejkholderima najvažnije jer se odnose na ekonomske, ekološke i društvene rizike koji bi mogli da utiču na vaš poslovni ugled i vašu sposobnost stvaranja vrednosti
  • Da postavimo sisteme za merenje odabranih ključnih pokazatelja efekata
  • Da izračunamo vaš „karbonski otisak“ i identifikujemo prilike za smanjenje i kompenzaciju vašeg uticaja

Kontaktirajte nas