Naš kodeks ponašanja

Naš globalni kodeks ponašanja služi kao moralni kompas za naše svakodnevne aktivnosti. Jasno se navodi ko smo, šta očekujemo od naših ljudi i kako očekujemo da se svi u Mazars-u ophode sa našim klijentima, zainteresovanim stranama i zajednicama u celini.

Delujući kao praktični vodič, pomaže u snalaženju u dilemama koje naši profesionalci mogu imati u svakodnevnom radnom okruženju i povlači granicu između preporučenog ili prihvatljivog i onoga što bi našu reputaciju i poverenje drugih ugrozilo.

Ponašajte se sa integritetom

Uspeh kompanije Mazars zasnovan je na našem odnosu poverenja sa našim klijentima i zainteresovanim stranama. Da bismo održali ovo poverenje, uvek moramo biti iskreni i neposredni.

Budite odgovorni

Preuzimamo odgovornost za svoje lično i profesionalno ponašanje. Stalo nam je do našeg uticaja na zajednice i težimo pozitivnim promenama.

Poštujte ljude

Naša snaga leži u ljudima sa kojima radimo. Prema svima se odnosimo s poštovanjem, tako da se osećaju cenjenima zbog njihove različitosti, jedinstvene perspektive i doprinosa. 

Pružite izvanredan kvalitet

Težimo uvek da pružimo izvanredan rad. Unapređujemo i razvijamo naše ljude kako bismo ispunili nove potrebe naših klijenata i zainteresovanih strana.

Mislite nezavisno

Mi smo pouzdani savetnici. Naš savet je objektivan i nepristrasan. Cenimo svoju nezavisnost i uvek delujemo po najvišim profesionalnim standardima.

Oblikujte budućnost

Mazars je održiv posao. Gradimo dugoročne odnose, podstičemo preduzetništvo i planiramo nasledstvo.

Dokument

Code of Conduct