Porez za privatne klijente

Savetovanje prema potrebama za fizička lica, preduzetnike, vlasnike preduzeća i više rukovodioce

Naše specijalističko poznavanje poreza na prihod građana i integrisano, međunarodno partnerstvo nam daju sposobnosti koje su daleko iznad onih koje imaju tipični savetnici za bogate i finansijski planeri  koje drže bogati ljudi (“HNW”). Za fizička lica, čije poreske pozicije se protežu u više jurisdikcija, naš globalni tim je savršeno pozicioniran za to da bez problema  obavlja vaše poreske poslove.

Naš pristup

Bogati klijenti često imaju složenu imovinu koja zahteva savete stručnjaka za poreze. Mi radimo sa ambicioznim ljudima, preduzetnicima, vlasnicima firmi i višim rukovodiocima da bi pružili savete i smernice koje odgovaraju njihovim užurbanim životnim stilovima i pomažemo im da ostvare svoje  težnje.

Težimo izgradnji jakih, trajnih odnosa zasnovanih na razumevanju i verovanju da je svaki klijent jedinstven.

U Mazarsu, nama je cilj da rešimo dva izazova. Kao prvo, pomažemo u poreskom planiranju: kreirajući dugoročan, personalizovan plan koji može da se proteže čak i generacijama. On može da obuhvati i očekivane i neočekivane događaje u životu i poslovanju. Kao drugo, mi pomažemo u implementaciji plana:  pomažući pri podnošenju prijava u više jurisdikcija i obezbeđujući potpunu usaglašenost da bi se rizik revizije sveo na najmanju meru.

Kao organizacija koja ima svoj sopstveni dobrotvorni trust, i širom sveta radi na mnogim dobrim ciljevima, mi razumemo da  mnogo bogatih ljudi želi da se oduži društvu. Takođe dajemo savete o tome kako da se to učini na poreski efikasan način i da se maksimizira uticaj toga.

Naše usluge

  • Poreski efikasno strukturiranje uključujući i savete o rezidentnosti i  prebivalištu
  • Planiranje imovine i načini nasleđivanja imovine
  • Rešavanje sporova
  • Doživotna analiza novčanih tokova
  • Poštovanje poreskih propisa kao što je podnošenje poreske prijave
  • Savetovanje o davanju humanitarne pomoći i filantropiji 

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?