Nezavisna potvrda verodostojnosti i pregledi

Nepokolebljiv proces odlučivanja podržan pouzdanim informacijama i procesima

Pouzdane i kredibilne informacije predstavljaju visko rangirani prioritet na listi svih interesnih strana, posebno u današnjem svetu gde su podaci veoma dostupni. Nezavisna potvrda verodostojnosti pruža sigurnost prilikom ispunjavanja zadataka dobijenih prilikom angažmana od strane klijenata.

Pored statutarne revizije, mi radimo na širokom spektru projekata verodostojnosti kako bi klijentima pomogli da ispune regulatorne zahteve, osigurali transparentnost i ojačali angažman interesnih strana.

Naš pristup  

Mi obavljamo nezavisne projekte verodostojnosti prilikom kojih mi stavljamo na raspolaganje ekspertska mišljenja u raznim oblastima poslovnih aktivnostima i informacijama. Data mišljenja su u skladu sa zahtevima međunarodnih profesionalnih standarda i uvećavaju kredibilitet te daju odgovor na potrebe interesnih strana za većom transparentnošću.

Mazars može obavljati širok spektar pregleda verodostojnosti u različitim oblastima uključujući i:  

 • Interne kontrole, kaošto su ISAE3402, SOC1 or SOC2, i slično
 • Ljudska prava
 • Korporativna kultura
 • Protiv-podmićivanje i korupcija
 • Diversifikacija i inkluzija
 • Privatnost podataka ili bezbednost podataka
 • Prevara
 • Emisije ugljenika
 • Nefinansijsko obelodanjivanje kao deo korporativnih izveštaja u skladu sa lokalnom regulativom

Gore pomenuto omogućava organizacijama da: 

 • Ispune regulatorne uslove
 • Unapređenje angažmana interesnih strana kroz uvećanu transparentnost, i dobijanje konkurentske prednosti prema klijentima, investitorima, regulatorima i drugim interesnim stranama
 • Unapređenje eksternog rejtinga u oblasti ESG-ja i drugim oblastima
 • Ispunjenje očekivanja u vezi transparentnosti koje diktira konkurencija i tržište
 • Unapređenje internog procesa donošenja odluke sa preciznijim i pouzdanijim podacima.

Mi možemo raditi sav ama da vam pomognemo da identifikujete za koji nivo potvrde verodostojnosti imate potrebu, očekivanja interesnih strana, i obavezu relevantnog okvira izveštavanja. 

Naše alatke i rešenja  

Naši timovi primenjuju konsistentne metodologije razvijene u skladu sa međunarodnim profesionalnim standardima i prate globalne politike naše kompanije u vezi sa nezavisnošću i garantovanim kvalitetom naših usluga, uključujući široko prepoznatljivim i nagrađivanim alatima koji su interno razvijeni u kooperaciji sa vodećim organizacijama naše industrije. Između ostalog, to se odnosi na UN Guiding Principles Reporting Guidance and Assurance Framework koje je Mazars razvio u partnerstvu sa Shift (vodeća poslovna neprofitna organizacija koja se bavi ljudskim pravima). Ovaj dokumenat daje kompanijama jasne smernice u vezi procene svojih usvojenih vrednosti u vezi poštovanja ljudskih prava spram međunarodnih standarda na ovu temu pomažući kompanijama da unaprede svoje rezultate po ovom pitanju kreirajući dugoročne vrednosti za poslovanje svoje kompanije.   

Naši ljudi

Naš globalni tim profesionalaca ima kombinovano iskustvo i znanje iz računovodstva i ekspertize iz oblasti telekomunikacija, inženjeringa, nauke i operativnog poslovanja. Za svaki zadatak, mi sastavljamo timove koji odgovaraju zahtevima zadatka i iključuju eksperte različitih iskustava sa jakim znanjem iz oblasti korporativnog i finansijskog izveštavanja, računovodstva i održivog poslovanja kao i industrijskih eksperata koji će adekvatno odgovarati zahtevima zadatka.       

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?