Poštovanje poreskih obaveza

Efikasno savladavanje sve većeg obima posla

Obezbeđenje poštovanja poreskih propisa postaje sve veće opterećenje. Poreski zakoni postaju sve složeniji, a poreski organi zahtevaju sve više izveštavanja u svojoj potrazi za nepoštovanjem propisa. Pa ipak, precizno poštovanje propisa je od vitalnog značaja, ne samo da bi se sprečile kazne već i da bi se izbeglo pokretanje revizija i istraga.

Naš pristup 

I domaća preduzeća i multinacionalne kompanije se sve više suočavaju sa složenim poreskim pravilima, većim nadzorom poreskih organa i većom obavezom da se obezbedi poštovanje složene mreže zakona. Naša globalna mreža poseduje i resurse i poznavanje lokalne situacije tako da može efikasno da izađe na kraj i sa najnejasnijim zahtevom u pogledu poštovanja nacionalnih propisa. 

Posebno možemo da ponudimo pomoć brzo rastućim kompanijama koje prvi put izlaze na međunarodno tržište ali koje ne znaju kako da poštuju propise izvan svog domaćeg tržišta i koje nemaju znanje izvan svog domaćeg tržišta.

Klijentima je na raspolaganju i naša interna ekspertiza u oblastima kao što je povezivanje sa nacionalnim poreskim mrežama.

Naše usluge

Možemo da ponudimo pomoć u svim aspektima poštovanja poreskih propisa, uključujući i:

  • Poštovanje obaveze plaćanja sa PDV-a/indirektnog poreza
  • Porez na dobit preduzeća
  • Transferne cene
  • Porez na prihod građana
  • Podršku pri reviziji poreskih organa
  • Savetovanje u vezi strateškog usaglašavanja

Naši alati i rešenja

Mazarsove usluge usaglašavanja su dopunjene sa naše dve globalne platforme: inControl i Signals.

inControl pomaže globalnim organizacijama da prate i poboljšaju svoje procese usaglašenosti pomoću kontrolne table prilagođene korisniku kako bi se bolje razjasnili složeni radni tokovi vezani za poštovanje propisa. Dostupan preko veba, on obezbeđuje transparentnost celog procesa poštovanja propisa i mogućnost da se proceni učinak internih i eksternih timova u odnosu na definisane ključne indikatore učinka. inControl takođe promoviše internu saradnju sa alatima kao što je deljenje dokumenata.

Signals olakšava kompanijama saradnju sa Mazarsom preko platforme koja vam omogućava da izvršite radnje vezane za poreske prijave i administraciju. On daje uvid u vašu administraciju, pomaže u sastavljanju godišnjih finansijskih izveštaja, i obezbeđuje vam lak način da kontaktirate vašeg Mazars savetnika uvek kada je to potrebno.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?