Forum društava

Mazars je član Foruma društava (Forum of Firms).
Forum društava je zajednica međunarodnih mreža računovodstvenih preduzeća. Cilj Foruma društava je promovsati dosledne i visoke standarde kvaliteta finansijskih i revizijskih praksi širom sveta.
Forum of Firms

 

Članovi Foruma su potvrdili da poseduju relevantna znanja, politike i metodologije za obavljanje međunarodne revizije, a koja je u najvećoj mogućoj mjeri usklađena s Međunarodnim revizijskim standardima i ispunjava odredbe IFAC Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe, kao i nacionalnim etičkim kodeksima, kao i da zadržavaju odgovarajuće standarde kontrole kvalitete u skladu sa Međunarodnim standardima kontrole kvalitete uz relevantne nacionalne standarde. 

Članovi su takođe potvrdili da, u meri u kojoj nisu zabranjeni nacionalnim propisom, sprovode redovne globalne koordinisane interne preglede kvaliteta. 

 

Više informacija o Forumu društava na web stranici IFAC-a: 

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/