Izveštavanje i provera

Izgradnja poverenja i pokazivanje integriteta

Nefinansijsko izveštavanje sve je važnije za kompanije jer pomaže u izgradnji poverenja i povećava verodostojnost. Pomaže kompanijama da pokažu kako su uspešne u pogledu svog uticaja na životnu sredinu i društvo, lanac nabavke, korporativne različitosti i drugih područja održivosti. Nudimo čitav niz rešenja za izveštavanje o održivosti koja će vam pomoći da ispričate svoju priču na smislen i autentičan način.

Naš pristup

Danas kompanije posvećuju veću pažnju nefinansijskom izveštavanju kao odgovor na nove propise i zahteve stejkholdera. Postoje jasne prednosti nefinansijskog izveštavanja koje omogućavaju kompanijama da pokažu svoje akreditive održivosti, kao i da dokažu angažman svojih stejkholdera. Osim toga kompanije koje postižu dobre rezultate kod ključnih pokazatelja održivosti često dugoročno nadmaše profitabilnost svojih konkurenata.

S obzirom da je nefinansijsko izveštavanje postalo obavezno u nekim jurisdikcijama, stavljen je naglasak na proveru kako bi se pružilo veće poverenje u verodostojnost izveštavanja organizacije. Možda vam zatrebaju usluge revizije za vaše izveštaje o društvenoj odgovornosti kompanije, sertifikati zelenih i društvenih obveznica ili provera izveštaja o emisiji efekata staklene bašte.

U Mazarsu imamo dugu evidenciju pomoći organizacijama svih veličina kod strukturiranja i unapređenja izveštavanja o održivosti ili dobijanja potrebnih sertifikata. Naš stručni tim može da vam pomogne da identifikujete značajne ekološke, društvene i upravljačke (ESG) teme relevantne za vaše poslovanje, koristeći proverene tehnike, okvire održivosti i utvrđene smernice.

Dok su neke organizacije prešle na integrisani pristup izveštavanja, druge nastavljaju odvojeno da dokumentuju svoje nefinansijsko izveštavanje. Bez obzira na preferencije, naš tim će uskladiti svoje radne metode s vašim kako bi osigurali da vaše nefinansijsko izveštavanje bude najbolje moguće. U svakom trenutku naš fokus je na prilagođavanju našeg pristupa vašim potrebama i pružanju rešenja koja vam pomažu da ispunite svoje ciljeve.

Kako možemo da pomognemo

  • Da povećamo verodostojnost objava vezanih uz korporativnu odgovornost i aktivnosti održivosti
  • Da obavestimo stejkholdere o napretku prema postavljenim ciljevima
  • Da osiguramo upravi i onima koji su zaduženi za upravljanje sigurnost u kvalitet pruženih informacija
  • Da identifikujemo i odredimo prioritetna područja o kojima biste trebali da izveštavate

Kontaktirajte nas