Power BI izveštavanje

Uvodjenje Power BI sistema izveštavanja za brzo donošenje poslovnih odluka

Naš pristup

Na osnovu našeg iskustva, tradicionalni sistem poslovnog izveštavanja često se pokazuje nedovoljnim da ispuni sve potrebe i zahteve rukovodstva, kako trenutne, tako i buduće.

Kako bismo osigurali da ključni korisnici dobiju prave informacije u pravo vreme, obugućavamo analizu trenutnih poslovnih rezultata, upoređivanju stvarnog stanja sa istorijskim podacima i budžetima, kao i identifikovanje potencijalnih nedostataka u procesima izveštavanja. Naš pristup je da bi sistem za izveštavanje trebao biti savremen, precizan, bezbedan, efikasan, jednostavan za upotrebu i ekonomičan.

Kao temelj takvog sistema, predlažemo sledeće korake:

  1. Unapređenje postojećeg sistema poslovnog izveštavanja putem redefinisanja finansijskih i poslovnih izveštaja za rukovodstvo, prelaska sa dosadašnje manuelne obrade podataka na automatsku obradu i postavljanje novih rokova za izveštavanje.
  2. Implementacija posebnog alata za poslovno (Izveštavanje rukovodstva) i finansijsko izveštavanje, uključujući implementaciju jednostavnog alata za lokalno poslovno izveštavanje, koji će omogućiti praćenje i analizu profitabilnosti entiteta i poslovnih aktivnosti.

U skladu s ovim zahtevima, pružamo vam savetodavne usluge za unapređenje sistema finansijskog i poslovnog izveštavanja rukovodstva kroz implementaciju modela poslovnog izveštavanja u Power BI.

Kako možemo da pomognemo

  • Uspostavljanje sistema izveštavanja
  • Analiza postojećeg sistema i definisanje nedostataka
  • Povećanje efikasnosti analize podataka
  • Interaktivno vizualiziranje informacija
  • Automatsko ažuriranje izveštaja
  • Brz i jednostavan pristup informacijama
  • Unapređenje preciznosti i pouzdanosti izveštavanja