Finansijska revizija

Osnaživanje upravljačke funkcije i jačanje odnosa sa relevantnim partnerima

U Mazarsu, mi verujemo da je revizija kritičan faktor ekonomskih temelja fer i prosperitetnog sveta oko nas. Revizija je bila, i ostaće, profesija utakana u srce našeg poslovanja. Mi radium u javnom interesu i, brinući o kompanijama radimo njihovu reviziju i reviziju njihovih relevantnih partnera, pomažemo da se izgradi održivo poslovanje u interesu same kompanije i društva u celini.      

Naš pristup 

Radimo sa širokim krugom klijenata, od privatnih kompanija do nekih od najvećih kompanija na svetu.

Sa timovima eksperata koji su posvećeni najznačajnijim tržištima u svim postojećim industrijskim sektorima, u stanju smo da dajemo ekspertizu koja se pčekuje od nas. Angažovanje Mazarsa znači da klijent ima koristi od integrisanog, međudržavnog tima kroz jedan kontakt.

Dajući usluge kvalitetne revizije znači da klijentu omogućavamo detaljan uvid u poslovanje, pritom promovišući transparetnost i zadajući konstruktivne izazove, neminovno unapređujući poverenje u to kako kompanije izveštavaju relevantnim činiocima svo poslovanja. Ali, mi se tu ne zaustavljamo: robusna, nezavisna revizija doprinosi izgradnji pouzdane kontrole i okvira upravljanja kompanijom što doprinosu budućoj reputaciji kompanija kod kojih radimo reviziju. 

Mi verujemo da je revizija prvo i najbitnije povezana sa ljudima. Fokusiramo se na izgradnju pozitivnog i efikasnog odnosa koji gradi poverenje i daje dokazive vrednosti. Svaka Mazarsova revizija je unikatna. Posvećujemo vreme da bi razumeli poslovni model klijenta, kulturu i ekosistem u kome funkcioniše, krojeći strategiju revizije u skladu sa specifičnim rizicima koje identifikujemo.    

Počinjući sa opreznom tranzicijom, i u toku celog procesa revizije, mi održavamo konstantnu komunikaciju i dijalog sa svim relevantnim činiocima koristeći jasnu, pragmatičnu i pravovremenu komunikaciju. Ponosimo se našom strogošću, nezavisnim mišljenjem, istrajnošću i robusnošću. Podpomognuti najnovijom tehnologijom, globalnom metodologijom i procesima, dajemo pouzdanu, objektivnu i pronicljivu procenu i mišljenje.     

Mazars nastavlja sa razvojem svoje revizije kroz kontinuirano investiranje u ljude, procese, trening i tehnologiju. Razvili smo paket alata u okviru Atlasa, naše globalne revizorske platforme, kako bismo omogućili pružanje konsisentne i efikasne revizije koja daje i dodaje vrednost našim klijentima. Naš globalni inovativni revizorski program “Reinventing Audit” omoćuva nam da odgovorimo potrebama i interesima naših klijenata identifikovanih kroz redovne preglede klijenata.

Ovim prepoznatljivim, humanocentričnim pristupom, alatkama i programima, mi omogućavamo unapređeno i poboljšano iskustvo revizije. Iskustvo koje prevazilazi samo usaglašenost sa zakonom već doprinosi razvoju održivog poslovanja, ekonomije i društva.   

Naše alatke i rešenja

Mi osnažujemo naše revizore unapređujući njihove veštine, procese i alatke da bi mogli da daju još konistentnije, još efikasnije usluge i time dali dodatni doprinos i vrednost tržištu.    

Posebno kada je Atlas u pitanju, po meri skrojena globalna platforma je dizajnirana da po meri potreba naše integrisanog partnerstva i naše međunarodne baze klijenata. Podržava podelu znanja i najboljih praksi i omogućava nenametljive integrisane revizije u višestrukim pravcima interakcije između timova i time omogućava rad timovima bogatih različitim ekspertizama iz različitih jurizdikcija. 

Mi koristimo analize podataka u različitim oblastima revizije kao što su testiranje knjiženja, verifikaciju prihoda i investicija radi boljeg razumevanja poslovanja klijenta, procena rizika klijenata i ispostavljamo unapređenja u efikasnosti poslovanja koja omogućavaju naše timove da se fokusiraju na probleme koji su zaista važni.   

Naša bezbedna rešenja u vezi klijentskog portala promovišu dvosmernu komunikaciju tokom revizorskog procesa kao što su na primer Izveštaji o napretku u procesu revizije i primedbe na kontrole u kompaniji. 

Naši ljudi

Mi smo jedinstven, agilan, integrisan tim saradnika, u svim sektorima, uslugama i na svim geografskim pozicijama. Ovo znači da mi kombinujemo eksperte sa znanjem lokalnog tržišta sa međunarodnim profesionalnim iskustvom koji proističe iz činjenice da smo jedinstvena globalna kompanija. Mi spajamo prave ljude, sa relevantnom ekspertizom u pravo vreme sa pravim rezultatima.      

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?