Upravljanje rizikom i osiguranjem od treće strane

Efikasan nadzor i uverenje za vaše prošireno preduzeće

Kompanije se sve više oslanjaju na treće strane da bi povećale efikasnost, smanjile troškove i poboljšale performanse. Međutim, rad sa spoljnim organizacijama nosi čitav niz rizika koji nisu postojali u prošlosti. Možemo vam pomoći da procenite i upravljate rizicima povezanim sa trećim licima kako biste se mogli usredsrediti na ispunjavanje svojih poslovnih ciljeva.

Naš pristup

Upravljanje rizicima nezavisnih kompanija postalo je vitalnije kako kompanije outsource-uju neke od svojih najbitnijih operacija. Na primer, prelazak na infrastrukturu u cloud-u znači da neuspeh spoljnog dobavljača može preduzeću onemogućiti da obavlja čak i svoje najosnovnije funkcije.

Ipak, iako su osnovni zadaci prepušteni spoljnim poslovima, odgovornosti nisu. Regulatori u sektorima poput finansija jasno su stavili do znanja da se za propuste ne mogu kriviti ugovarači i da kompanije moraju zauzeti rigorozan, formalni pristup proceni i upravljanju rizicima stvorenim oslanjanjem na treće strane.

Nudimo robustan pristup upravljanju rizicima i osiguranju trećih strana za klijente kojima je potreban efikasan kontrolni okvir za njihove odnose. Naš međunarodni tim stručnjaka ima široko sektorsko iskustvo i može se oslanjati na to iskustvo kako bi osigurao da umanjite rizike i nastavite da ispunjavate svoje ciljeve.

Upravljanje rizikom treće strane sastoji se od tri faze:

  • Srovođenje pregleda operativnog rizika treće strane i kreiranje okvira rizika
  • Sprovođenje procene rizika treće strane
  • Redovni izveštaji o reviziji rizika koji pružaju sigurnost

 

Kontaktirajte nas