Upravlanje rizikom preduzeća

Ugradite kulturu upravljanja rizikom u svoju poslovnu strategiju

Kompanije širom sveta stavljaju sve veći naglasak na upravljanje rizicima kao odgovor na rastuće zahteve akcionara. Efikasno upravljanje rizikom preduzeća zahteva robustan proces identifikacije, praćenja i izveštavanja u celoj organizaciji. Naš tim se oslanja na svoje široko iskustvo kako bi pomogli klijentima da ugrade upravljanje rizikom u svoju korporativnu kulturu.

Naš pristup

Kompanije se danas suočavaju sa pritiscima iz svih uglova. Pooštreni propisi, sve veći zakonski zahtevi i složeno rizično tržište znači da često ima malo prostora za oporavak ako stvari krenu po zlu. Kao rezultat postoji želja za izbegavanjem negativnih iznenađenja a samim tim i želja za upravljanjem rizika pre nego što prerastu u probleme.

Sarađujemo sa kompanijama kako bismo integrisali prakse upravljanja rizikom koje pomažu u sprečavanju neželjenih rezultata, istovremeno podržavajući dugoročne ciljeve. Naš tim stručnjaka nudi široko industrijsko iskustvo i dubok uvid koji će Vam pomoći da upravljanje rizikom stavite u središte svoje strategije, tako da možete da preuzmete proračunate rizike koji dodaju vrednost, a istovremeno izbegavati one koji prete vašoj organizaciji.

Pomažemo klijentima da rade na stalnom poboljšanju. Mapiranje rizika omogućava organizacijama:

  • Prikupljanje i analiza povratnih informacija sa terena
  • Pouzdanu analizu snaga i slabosti kompanije
  • Sprovođenje akcionih planova za ublažavanje rizika i, kad god je to moguće, sastavljanje popisa mera (kao što su osiguranje, outsourcing ili unutrašnja kontrola) za upravljanje glavnim rizicima
  • Stvaranje strategije za upravljanje rizikom i poboljšanje ekonomskih performansi
  • Uspostavljanje kulture efikasnog upravljanja i kontrole aktivnosti
  • Osigurano redovno izveštavanje

Mapiranje rizika je alat za upravljanje rastom i zaštitom aktivnosti koji se koristi od strane menadžmenta i poslovnih linija.

Ako radite sa Mazarsom, mi ćemo Vam pomoći da:

  • Konfigurišete funkciju i procese za održivi program upravljanja rizikom
  • Utvrdite i mapirate glavne rizike
  • Procenite sposobnosti vaše kompanije da se nosi sa rizicima
  • Podrška u izboru alata za upravljanje, rizik i usklađenost

Kontaktirajte nas