Integrisanje nakon spajanja preduzeća

Maksimiziranje vrednosti preko finansijske ekspertize i razumevanja organizacije

Nemetan, pouzdan proces integracije je od ključnog značaja za ostvarivanje pune vrednosti kupovine ili spajanja preduzeća. To znači imati pravu strategiju, upravljanje projektom, ljude i ciljeve na pravom mestu. Pomažemo preduzećima da sastave pragmatične i efikasne pristupe usmerene na kreiranje vrednosti i nastavak poslovanja koje koriste talenat vašeg tima.

Naš pristup

Kupovina preduzeća i spajanje preduzeća dolazi sa visokim finansijskim i operativnim očekivanjima, ali je njihovo izvršenje veoma složeno. Veliko iskustvo i stručnost su potrebni za uspešan ishod.

Kao vaš partner u svakodnevnom radu, naši tim će raditi sa vama na razvijanju ambiciozne ali realistične strategije integracije za vašu kupovinu preduzeća, pre i nakon zaključenja posla.

Stvorićemo pristup integraciji prilagođen vašim potrebama u skladu sa osnovnim načelom posla: onaj koji identifikuje mogućnosti za kreiranje vrednosti dok istovremeno daje u glavnim crtama izazove i rizike povezane sa tim. Putem jasnih instrukcija za promenu i integraciju, mi pomažemo u pronalaženju najbržeg puta koji ne nosi nikakav rizik ka uspešnoj tranziciji. Tranziciji koja omogućava vama i vašim ljudima da nastavite sa dugoročnim poslovnim ciljevima.

Od analize poslovanja do izvršenja nakon zaključenja posla, naš tim ističe saradnju da bi vam pomogao:

  • Da razvijete jak poslovni slučaj za kupovinu preduzeća.
  • Da  osmislite i vodite pouzdanu Kancelariju za upravljanje projektom da bi podstakli donošenje odluka, upravljali svim međusobno zavisnim stvarima i aktivirali vaše resurse
  • Da definišete i pratite sinergije i inicijative da bi ostvarili poslovni slučaj
  • Da osmislite operativni model za kombinovana preduzeća
  • Da kreirate plan za upravljanje promenom koji podstiče uspešnu integraciju
  • Da rešite pojedinačne funkcionalne izazove u Prodaji i Marketingu, Operacijama, Finansijama, Ljudskim resursima i IT sektoru

Kao potpuno integrisana firma, mi ćemo takođe brzo rasporediti timove stručnjaka koji će vam pružiti podršku u implementaciji bitnih, stručnih pitanja, kao što je poreska strategija nakon sklapanja posla, usklađenost sa zakonskim propisima i integracija IT-a.

Naši ljudi

Mazars ima 100+ PMI profesionalaca u svojoj globalnoj mreži, što  omogućava Mazarsu da vas podrži u bilo kojoj prekograničnoj transakciji.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?