Sajber bezbednost i zaštita podataka

Izgradite tehnološku otpornost kako biste mogli da radite sa poverenjem

Kako poslovni svet postaje digitalno povezan, sajber bezbednost i zaštita podataka postali su prioritetu za većinu organizacija. Sajber pretnje su složeni i veoma često skupi izazovi koje nekolicina preduzeća može sebi da priušti. Naši stručnjaci će Vam pomoći da postavite sisteme i procese na mesto zbog kojih ćete biti sigurni da je Vaše poslovanje zaštićeno.

Naš pristup

Sa rapidnim razvitkom tehnologije, jako je bitno da zaštitite svoje sisteme i podatke. Konstantno se javljaju bezbednosni izazovi, što otežava zaštitu podataka i informacija od krađe, oštećenja i zloupotrebe. Sajber napadi mogu imati značajne finansijske, reputacione i pravne posledice po organizacije.

Kako se broj sajber pretnji povećava, posao je jedan od vodećih problema za široki sprektar zainteresovanih strana, uključujući upravne odbore, investiture i kupce. Uspešno upravljanje pretnjama koje se vrše na sisteme i podatke zahteva proaktivan i prilagodljiv pristup.

Naš tim tehnoloških i sajber stručnjaka će Vam pomoći da primenite okvir koji će Vam omogućiti da adekvatno i kontinuirano nadgledate ključne aktivnosti i dovesti Vas u poziciju da brzo reagujete na sajber napade čim se pojave. Pomoći ćemo Vam da procenite svoje interne i eksterne sajber rizike, kao i da razvijete i ojačate Vašu sajber sigurnost i otpornost.

Razvili smo paket ponuda za zaštitu privatnosti podataka koji pomažu našim klijentima da zadovolje njihove potrebe regulacije i uskladjivanja. Svaki paket je prilagodjen klijentu kako bi se dobila maksimalna korist. Verujemo da uskladjenot treba postići sa minimalnim prekidima poslovanja, jer je to još jedan oblik kazne (penala) koji treba uzeti u obzir pored potencijalnih novčanih kazni zbog nepridržavanja propisa. Mi detaljno ulazimo u proces razumevanja Vaše organizacije kako bismo mogli da Vam pomognemo gde god da se nalazite na putu ka uskladjivanju.

Mi nudimo:

 • Procene sajber rizika i pregled programa
 • Procene spremnosti na sajber napade
 • Cyber Essentials i Cyber Essentials Plus spremnost i sertifikacija
 • Procena zrelosti sajber bezbednosti
 • Uskladjenost i revizija sajber bezbednosti
 • Provera otvorenog koda za sajber bezbednost (OSINT)
 • Procena i podrška za usvajanje cloud-a
 • Sajber otpornost i kontinuitet poslovanja
 • Procene ranjivosti i testiranje penetracije
 • Procene crvenih timova, uključujući fizički i socijalni inženjering, testiranje zasnovano na scenariju, “phishing” usluge i ljubicasto udruživanje
 • Ispitivanje harvera i OT/IoT sigurnosti
 • Pregledi koda
 • Regovanje na incidente, uključujući zadržanike za odgovor na incidente, spremnost na incident i pregled nakon incidenta
 • Revizija privatnosti i zaštite podataka, pregledi, usklađenost i procene zrelosti
 • Savetodavne i tehničke usluge o privatnosti i zaštiti podataka
 • Usklađenost sa opštim propisima o zaštiti podataka, zakonom o zaštiti podataka (UK Data Protection Act 2018) i sa raznim globalnim zakonima o privatnosti
 • Usklađenost sa zakonima o elektronskoj komunikaciji
 • Privatnost i zaštita podataka, savetovanje, usklađenost i revizija
 • Službe referenta za zaštitu podataka
 • Obuka o svesti o sajber bezbednosti za upravne odbore i reviziju
 • Revizije bezbednosti prema prepoznatljivim okvirima
 • Procene i podrška za ISO 27001 i PCI-DSS
 • Procene, revizija i izveštavanje trećih lica (uključujući ISAE3000, ISAE3402, SOC2, SOC3)
 • Pregledi bezbednosne arhitekture
 • Upravljanje identitetom i pristupom (IdAM) 

Naši ljudi

Naš tim za zaštitu privatnosti i podataka stupa u interakciju sa klijentima širom sveta pomažući Vam u ispunjavanju regulatornih zahteva i zahteva za uskladjenost u Vašim regionima. Naši stručnjaci poseduju svetski priznate sertifikate i imaju iskustvo u radu prema svetskim standardima.

 

Kontaktirajte nas