Aleksandar Đurđević Partner, Revizija

MG8_9971 final VR4 svetla.jpg

Od 2002. godine, Aleksandar, ovlašćeni revizor, radio je i razvijao praksu u Deloitte-u, gde je bio direktor odeljenja za reviziju za Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku (BiH) i N. Makedoniju. Rukovodio je revizorskim aktivnostima u energetskom sektoru, građevinarstvu, poljoprivredi, proizvodnji hrane, proizvodnji u metalnoj industriji, maloprodaji i veleprodaji, za hotele i mnoge druge. Učestvovao je u brojnim angažmanima u vezi sa revizijom, projektima dubinske analize, migracijom podataka u ERP sisteme, primenom internih kontrola.

Aleksandar je bio vođa privatne inicijative Deloitte, koja se fokusira na pružanje stručnih saveta privatnim kompanijama i preduzetnicima u rešavanju jedinstvenih izazova sa kojima se suočavaju tokom poslovnih ciklusa s ciljem promocije rasta i primene inovativnih rešenja.