Tax Newsletter

Naš poreski newsletter pokrivaće ključne lokalne poreske promene, olakšavajući nadzor novih propisa i pružajući poreske savete. Ova ažuriranja poreza takođe će pratiti komentari stručnjaka kompanije Mazars.
Zahtev.PNG

Mart 2023.

GettyImages-1184901438-1200x800.jpg
Izmene pravilnika o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skaldu sa principom "van dohvata ruke"

Pročitajte više

Februar 2023.

GettyImages-549525771.jpg
Mazars Poreske novosti

Pročitajte više

Novembar 2022.

GettyImages-652434666-1200x800.jpg
Objavljeni su nacrti izmena i dopuna zakona - Srbija

Pročitajte više

Novembar 2022.

GettyImages-1214351345-1200x800.jpg
Ministarstvo finansija Crne Gore objavilo je „Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija“.

Pročitajte više

Januar 2022.

GettyImages-994521488-1200x801-3-.jpg
Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica u Crnoj Gori

Pročitajte više

Novembar 2021.

GettyImages-1178672464-1200x801-2-.jpg
Čitajte najznačajnije predložene izmene i dopune zakona.

Pročitajte više

Maj 2021.

Vizual za NL 2.jpg
Novosti iz sveta poreza!

Pročitajte više