Mazars u Srbiji

Srbija se pridružila Mazarsu, međunarodnoj revizorskoj i savetodavnoj organizaciji, u septembru 2020. Mazars u Srbiji pruža usluge širokom spektru klijenata, od podružnica navedenih kompanija do srednjih i malih preduzeća.

Mazars je međunarodna, integrisana i nezavisna organizacija, specijalizovana za pružanje usluga revizije, računovodstva, poreza i konsultantskih usluga.

Grupa Mazars pripada evropskom lideru na tržištu u računovodstvenom sektoru. Mazars ima širok spektar klijenata: korporacije i preduzetnici koji ne kotiraju na berzi, neprofitne organizacije i pojedinci velike vrednosti.

Mazars u Srbiji je specijalizovan za:

  • turizam i sektor zabave,
  • sektor trgovine i distribucije,
  • sektor preduzeća za upravljanje otpadom,
  • komunalni sektor,
  • sektor usluga.

Naših 12 zaposlenih steklo je iskustvo na međunarodnim tržištima. Naš cilj je da uvek budemo iznad očekivanja i potreba klijenta. Stoga posvećujemo dužnu pažnju obrazovanju, pravičnosti i poštovanju zakona i principu vrednosti za novac.