Mazars u Srbiji

Srbija se pridružila Mazarsu, međunarodnoj revizorskoj i savetodavnoj organizaciji, u septembru 2020. Mazars će u Srbiji pružati usluge širokom spektru klijenata, od podružnica navedenih kompanija do srednjih i malih preduzeća.

Mazars je međunarodna, integrisana i nezavisna organizacija, specijalizovana za reviziju, računovodstvo, porez, pravne i savetodavne usluge. Mazars Grupa  pripada evropskim liderima na tržištu računovodstva. Mazars ima širok spektar klijenata: korporacije i preduzetnici u (ne) PIE sektoru, neprofitne organizacije i „pojedinci visoke neto vrednosti“.

Grupa je prisutna u Srbiji preko dopisnika i saradnika od 2018. godine, kada se srpski tim pridružio Mazars Grupi kao potpuno integrisani partner u septembru 2020. godine.