Mazars na prvi pogled

Mazars je međunarodna revizorska, poreska i savetodavna firma posvećena pomaganju klijentima da samopouzdano grade i razvijaju svoje poslovanje.

Prešli smo dug put otkako je Robert Mazars osnovao svoju računovodstvenu firmu u Rouen-u u Francuskoj 1945. godine. Od ovih skromnih početaka Mazars je izrastao u međunarodnu grupu koja broji preko 42.000 profesionalaca iz više od 90 zemalja, uključujući 16.000 profesionalaca kroz Mazars North America Alliance.

Naše jedinstveno integrisano partnerstvo obuhvata sve kontinente:

Revizija je osnova naše stručnosti više od 70 godina. Pored usluga revizije pružamo i usluge konsultantskog i finansijskog savetovanja, kao i usluge poreskog savetovanja, usklađenosti sa zakonskim rehulativama, kao podrška razvojnim potrebama naših klijenata.

 Imamo veštine i kapacitet da pružamo usluge klijentima svih veličina u svim industrijama, a istovremeno ostajemo svestrani i različiti u svom pristupu. Gde god da radimo, delujemo zajedno kao jedan integrisani tim. Ovo nam omogućava da pružimo prilagođenu uslugu izuzetnog kvaliteta za svakog klijenta, ma gde se nalazili, na osnovu našeg lokalnog znanja, kulturne svesti i globalne perspektive.

Naš operativni model je demokratski i transparentan, kako interno tako i eksterno. Mazars-om upravlja Izvršni odbor Grupe upravlja Mazarsom, a čiji članovi se biraju svake četiri godine. To podržava Savet za upravljanje Grupom koji, između ostalog, osigurava da se naša etička pravila poštuju u svakom trenutku, u svemu što radimo.

Verujemo da odgovorna firma mora stvoriti zajedničku vrednost. Cilj nam je da to postignemo održavanjem naše nezavisnosti, brigom za budućnost naše industrije i balansiranjem održivosti i profita, dok težimo da prenosimo pravedan i prosperitetan svet na buduće generacije.

Values 1600 per 500.jpg

Vođeni našim vrednostima

Mazars je uvek ostao veran vrednostima našeg osnivača duboke etičke posvećenosti, odgovornosti i uverenja da je tehnička izvrsnost ključ uspeha.

Pročitajte više

Naš kodeks ponašanja

Naš globalni kodeks ponašanja služi kao moralni kompas za naše svakodnevne aktivnosti. Jasno se navodi ko smo, šta očekujemo od naših ljudi i kako očekujemo da se svi u Mazars-u ophode sa našim klijentima, zainteresovanim stranama i zajednicama u celini.

Pročitajte više
Code of conduct 1600 per 500.jpg