Usklađenost sa propisima

Pomaže vam da predvidite i reagujete na regulatorno okruženje koje se razvija

Današnje kompanije posluju u okruženju u kojem se regulatorne promene čine gotovo stalnim. Zahtevi su postali stroži, dok je mreža pravila i propisa u osnovi postala složenija. U kompaniji Mazars možemo vam pomoći da se krećete kroz ove komplikacije kako biste mogli da ispunite poslovne ciljeve i povećate vrednost za akcionare.

Naš pristup

Sve industrije se suočavaju sa talasom regulatornih promena širom sveta. Preduzeća nastoje da se pridržavaju mnogo strožih pravila i propisa, istovremeno nastojeći da ispune zahteve akcionara i prilagode se novim poslovnim modelima. Izazov je još veći u visoko regulisanim sektorima, poput finansijskih usluga i farmacije, gde su značajni resursi posvećeni skeniranju horizonta i usklađenosti sa regulacijama.

Način na koji kompanije reaguju na regulatorni pejzaž koji se razvija i prilagođavaju svoje poslovne modele imaće veliki uticaj na njihov budući uspeh. U kompaniji Mazars pružamo savete i smernice za usklađenost sa propisima za preduzeća svih veličina, pronalazeći rešenja za složene probleme i izazove. Verujemo da bi Vaš prioritet trebao biti identifikovanje i rešavanje problema pre nego što se dese i nanesu štetu, zbog čega nudimo prilagođena rešenja koja se temelje na potpunom razumevanju vašeg poslovanja i tržišta na kojem poslujete.

Naš tim regulatornih stručnjaka ima veštine i resurse koji će vas voditi kroz novi regulatorni okvir. Pomoći ćemo vam da uspostavite režim koji se fokusira na:

  • Efikasnu identifikaciju i upravljanje regulatornim rizicima
  • Pristup biranja compliance aktivnosti koji je zasnovan na riziku
  • Angažovanje sa višim rukovodstvom u donošenju odluka u ranoj fazi
  • Uveravanje odbora da se rizicima uspešno upravlja i da se konstantno smanjuju

 

Kontaktirajte nas