Savetovanje o riziku

Prilagođena rešenja za osiguranje i stvaranja vrednosti u svetu koji se menja

Tehnološke promene i duboke transofrmacije predstavljaju nove i nepoznaze rizike, ali i nove mogućnosti za kreiranje vrednosti. U današnjem promenljivom i sve složenijem poslovnom okruženju, kompanije moraju da imaju poverenja u svoje rukovodstvo, upravljanje rizikom i u proces interne kontrole. U kompaniji Mazars, klijente opremamo znanjem, tehnikama i rešenjima koja im pomažu da predvide izazove i odgovore na njih. Shvatamo da firme moraju biti u mogučnosti da isikoriste nove prilike na brz i efikasan način. Zbog toga gradimo prilagodjene okvire rizika kao i sisteme i kontrole za upravljanje rizicima koji odgovaraju našim klijentima kako bi ih usmerili ka budućem uspehu.

Naš pristup

Ponosni smo na svoje dosadašnje rezultate u izgradnji poslovne otpornosti klijenata. Verujemo da su kompanije sa jakim procesima upravljanja rizicima i registrima rizika sposobnije da udovolje zahtevima kupaca, regulatora, investitora, zaposlenih i direktora. S obzirom da se operativno okruženje konstantno menja, radimo sa našim kliejntima na razvijanju sposobnosti uočavanja novih rizika i rešavanja nedostatala u poslovanju.

Mi ne verujemo da je pristup “jedna veličina odgovara svima”, kada se radi o upravljanju rizicima, najbolji način da se zaštiti dugoročni performans i inovacija. Zbog toga bez žurbe radimo na razumevanju svih sektora, prioriteta, kulture i kupaca naših klijenata pre nego što izgradimo odgovarajući tim. Stupite u kontakt sa nama da biste na najbolji način iskoristili upravljanje finansijskim ili operativnim rizikom.

Upravljanje rizikom i osiguranjem od treće strane

4.2.8 Third party risk management and assurance.jpg
Efikasan nadzor i uverenje za vaše prošireno preduzeće

Pročitajte više

Usklađenost sa propisima

4.2.3 Regulatory compliance.jpg
Pomaže vam da predvidite i reagujete na regulatorno okruženje koje se razvija

Pročitajte više

IT osiguranje i savet

4.2.7 IT assurance and advisory.jpg
Izgradite poverenje jakim pristupom tehnologiji, procesima i kontrolama

Pročitajte više

Internal control

4.2.6 Internal control.jpg
Improve your response to risks with effective systems and controls

Pročitajte više

Interna revizija

4.2.5 Internal audit.jpg
Zaštiti svoju stratešku viziju kroz dinamičan pristup internoj kontroli

Pročitajte više

Upravljanje

4.2.1 Governance.jpg
Pomoć pri stvaranju kulture i otpornosti koji Vas vode korak ispred neizvesnosti

Pročitajte više

Upravlanje rizikom preduzeća

4.2.2 Enterprise risk management.jpg
Ugradite kulturu upravljanja rizikom u svoju poslovnu strategiju

Pročitajte više

Sajber bezbednost i zaštita podataka

4.2.4 Cybersecurity and data protection.jpg
Izgradite tehnološku otpornost kako biste mogli da radite sa poverenjem

Pročitajte više