Obračun plata

Obračun plata spada u složene i osetljive poslove, što je dodatno otežano učestalim izmenama propisa. Radi toga, ali i mnogih drugih prednosti (poput očuvanja poverljivosti podataka o platama), sve se više poslodavaca odlučuje za spoljašnju uslugu obračuna plata.

Mazars tim specijalizovan za usluge obračuna plata profesionalno i kvalitetno brine o celokupnom procesu obračuna plata i zajedno s poreskim sektorom daje kvalitetne i pravovremene informacije poslodavcima.   

ŠTA UKLJUČUJE SPOLJNI OBRAČUN KAO USLUGA?

  1. Dogovor sa klijentom o procedurama, rokovima, odgovornostima, metodama itd.
  2. Početni unos podataka o zaposlenima, preuzimanje obračuna zarada iz prethodnih meseci, probni radni spisak.
  3. Obračun zarade i ostalih oporezivih prihoda od zaposlenja (beneficije u naturi, bonusi, naknade, povraćaji novca itd.); priprema i dostava platnih listova, nalozi za plaćanje, dostava JOPPD obrazaca, ispravke putem SNU itd.
  4. Dodatne usluge: upućeni radnici (dolazni ili odlazni); obračun ostalih prihoda, prihoda od kapitala; Usluge HR administratora (registracija / odjava, priprema ugovora o radu na osnovu obrazaca, praćenje dana odmora i druge evidencije, bankarske potvrde itd.).
  5. Povremene konsultacije i složenije savetodavne (poreske, računovodstvene, finansijske).