Spajanje preduzeća i kupovina preduzeća

Savetovanje o spajanju preduzeća i kupovini preduzeća prilagođeno potrebama i maksimiziranje vrednosti za akcionara

U Mazarsu, mi savetujemo velike grupacije, privatna preduzeće, preduzetnike i investitore o kupovini i prodaji preduzeća, prikupljanju finansijskih sredstava i restrukturiranju dugova. Naši timovi imaju ogromno iskustvo u različitim sektorima i za različite veličine poslova. Naš potpuno integrisani međunarodni tim nam omogućava da mobilišemo projektne timove sa jedinstvenim i specifičnim iskustvom da bi vaš projekat bio uspešan. Sa prisustvom u više od 90 zemalja i teritorija širom sveta, naši stručnjaci za korporativne finansije mogu da vam pomognu da se povežete sa ciljnim preduzećima, kupcima preduzeća  i finansijskim sponzorima širom sveta.

Proces spajanja preduzeća i kupovine preduzeća je veoma osetljiv proces, zahteva mnogo vremena i uključuje donošenje složenih odluka. Ne samo da je neophodno imati pravu strategiju, već to znači i da treba imati prave savetnike da bi obezbedili da se posao vodi na odgovarajući način i da kreira vrednost za akcionare i ostale zainteresovane strane.  

Možemo da vam pružimo podršku i stručni savet u toku celog procesa spajanja preduzeća i kupovine peduzeća i u pogledu strateških pitanja vezanih za to . 

Prodaja vašeg preduzeća  

Možemo da vam pomognemo da ostvarite maksimalnu vrednost za vaše preduzeće. Bilo da prodajete preduzeće koje ste osnovali i izgradili, ili da dezinvestirate neku imovinu iz portfelja, mićemo raditi sa vama na projektovanju rešenja prilagođenog vašim potrebama koje je funkcionalno za vas i vaše preduzeće, i poštujući najpoverljiviju prirodu odluke da prodate vaše preduzeće. Pružamo pomoć u vezi: 

Pripreme preduzeća za prodaju i radimo sa vama na definisanju najbolje strategije i vremenskog plana pre nego što započne formalan proces

Proizvodnje informativnih memoranduma, reklaminih prospekata, finansijskih modela, poslovnih planova i drugih dokumenata radi predstavljanja potencijalnim kupcima

Identifikovanja potencijalnih kupaca i obraćanja potencijalnim kupcima na bilo kojoj lokaciji

Analiziranja, procene ponuda i pregovora o ponudama da bi ostvarili vaše ciljeve i maksimizirali vrednost 

Upravljanja projektom vezanim za vaš proces prodaje sve do okončanja, obezbeđujući minimalno remećenje vaših svakodnevnih aktivnosti

Povezivanja za pravnim savetnicima da bi se obezbedile optimalne odredbe pravnih dokumenata

Konačno, odluka da prodate vaše preduzeće će bit jedna od najvećih odluka u vašem radu ako ste preduzetnik ili ključna odgovornost ako radite u nekoj korporaciji . Obezbedićemo da dobijete praktičan, temeljan i tehnički odličan savet u svakom koraku procesa da bi se maksimizirala vrednost koju realizujete.  

Prikupljanje finansijskih sredstava

Možemo da vam pomognemo da identifikujete i procenite svoje potrebe za finansiranjem, određujući odgovarajuće strukture   (vlasnički kapital, dug, pozajmica, itd.) i pronalazeći prave partnere. 

Pored prikupljanja finansijskih sredstava putem prodaje vlasničkog kapitala ili povećanja kapitala, takođe imamo sveobuhvatan paket savetodavnih usluga vezanih za dugovanja.

Kupovina kontrolnog paketa akcija

Savetujemo akcionare i menadžere o restrukturiranju kapitala u transakcijama kupovine preduzeća od stane menadžmenta (MBO) i kupovine preduzeća pozajmljenim novcem (LBO), i sa lokalnim i sa međunarodnim finansijskim partnerima. Možemo vas savetovati u vezi : 

 • Projektovanja odgovarajuće strukture kapitala (iznos predviđenog duga u odnosu na iznos vlasničkog kapitala)
 • Uslova i odredbi pregovaranja sa vlasnicima vlasničkog kapitala, obveznica i duga 
 • Pronalaženja i obezbeđivanja finansijskog partnera za pružanje podrške vašim planovima i strategiji
 • Implementacije strukture upravljanja da bi se ispunili ciljevi i očekivanja rukovodstva i vašeg novog finansijskog partnera 
 • Strukturiranja i pregovaranja paketa za menadžment i akcionarskog ugovora u skladu sa strategijom razvoja 

Kupovina preduzeća i eksterni rast

Pomažemo glavnim lokalnim i međunarodnim grupacijama, privatnim preduzećima i finansijskim investitorima u njihovim projektima kupovine preduzeća i eksternog rasta. 

Pravljenje strategije kupovine preduzeća može biti komplikovano, intenzivno u smislu neophodnih resursa i vremena čak i ako imate timove koji se bave kupovinom i prodajom preduzeća u vašem preduzeću. Mi u Mazarsu vam pomažemo u svakoj fazi procesa kupovine preduzeća: 

 • Pri projektovanju strategije kupovine preduzeća i proizvodnji kartica sa poenima da bi se procenili ciljevi
 • Pri proveri tržišta da bi se identifikovali ciljevi
 • U nesmetanom približavanju ciljevima na bilo kojoj lokaciji i iniciranju razgovora   
 • U početnoj analizi datih informacija 
 • U analizi cena i proceni potencijalnih sinergija
 • U pripremi ponuda i pregovaranju o ponudama sa ciljnim preduzećima
 • U upravljanju projektom vaše kupovine preduzeća sve do završetka, obezbeđujući minimalno remećenje vaših svakodnevnih aktivnosti
 • U povezivanju sa drugim savetnicima kao što su subjekti koji se bave analizom poslovanja, pravni savetnici i prodavci 

Kada se izvrši na pravilan način, kupovina preduzeća može da pokrene rast i da značajno poveća vrednost za akcionara . Naš globalni tim stručnjaka će biti partner sa vama i vašim timovima da bi vašoj strategiji kupovine preduzeća omogućio najbolju šansu za uspeh. 

Osim toga, takođe imamo i posvećeni tim koji se bavi integracijom posle kupovine preduzeća koji može da vam pruži podršku nakon završetka tog posla.  

Naši alati i rešenja

Mazars je razvio svoju vlastitu platformu za razmenu informacija o poslovima i uvid u tržište, i sarađuje u vezi šansi za poslovanje sa našim timovima zaduženim za korporativne finansije u više od  30 zemalja. 

Ova platforma znači da vi imate koristi od najboljeg od našeg međunarodnog tima stručnjaka bilo gde da ste locirani.  

Naši ljudi

Mazars ima više od  250 stručnjaka koje se bave korporativnim finansijama  u više od 30 zemalja.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?