Izdvajanje i prodaja dela privrednog subjekta i dezinvestiranje

Kako da maksimizirate stvaranje vrednosti iz vašeg programa dezinvestiranja

U nekim situacijama, potpuno ili parcijalno dezinvestiranje poslovne jedinice predstavlja najbolji način delovanja za  preduzeće. Ta ne samo da može da obezbedi da svaka imovina bude strateški pogodna, već takođe može da donese vrednost akcionarima.

Međutim, takvi projekti su složeni i zahtevaju da njima rukovode stručnjaci. Naš globalni tim stručnjaka može da isporuči vaš projekat izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta ili dezinvestiranja i da pomogne vama i vašem preduzeću da postignete svoje dugoročne ciljeve.

Naš tim stručnjaka može da vas podrži u vašim planovima da prodate ili kupite neku poslovnu jedinicu koja je deo šire organizacije, bilo da je poslovna jedinica koja je u pitanju posebno pravno lice ili zahteva da bude “izdvojena” iz većeg subjekta.

Analiziramo i prepakujemo finansijske informacije da bi ih učinili relevantnim za obim transakcije izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta. Naš tim će vam pružiti podršku u sledećem:

  • Identifikovanju aktive i pasive koja treba da bude uključena u obim transakcije
  • Definisanju metodologije izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta, uključujući i alokaciju centralnih troškova, računovodstvene principe koji se primenjuju i korekcije radi normalizacije potrebe za poslovnu jedinicu kao samostalni subjekat
  • Pripremi proforma finansijskih informacija i prateće dokumentacije u saradnji sa vašim finansijskim i operativnim timovima
  • Proceni profitabilnosti samostalnog subjekta analiziranjem uticaja izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta na vašu buduću organizaciju sa fokusom na evolucije strukture troškova i generisanje prihoda
  • Identifikovanju potencijalnih kupaca i obraćanju potencijalnim kupcima samostalnog subjekta
  • Definisanju finansijskih klauzula pravnih dokumenata, zajedno sa vašim pravnim savetnicima, kroz pravljenje nacrta podrške za finansijske klauzule Akcionarskog ugovora, Ugovora o privremenom pružanju usluga, klauzula o garantovanju odgovornosti i druge dokumentacije u vezi  izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta
  • Naši poslovni stručnjaci vam pomažu da se izborite sa često složenim i teškim izazovima koji zahtevaju dosta sredstava sa kojima se suočavati tokom procesa izdvajanja i prodaje dela privrednog subjekta  i dezinvestiranja, uvek se fokusirajući na maksimiziranje vrednosti.

Uz naše ogromno iskustvo u savetovanju o  izdvajanju i prodaji dela privrednog subjekta i dezinvestiranju, mi ćemo vam pružiti smernice prilagođene vašim potrebama za svaki korak na tom putu i pomoći vam da primenite sprovodiv plan koji obezbeđuje nesmetanu tranziciju.  

Naši ljudi

Mazars ima posvećene timove u 38 zemalja širom sveta, što znači da možemo da vas podržimo u vašem projektu uvek kada smo vam potrebni.

 

Kontaktirajte nas

Želite da znate više?