Naše usluge

Mazars nudi čitav niz profesionalnih usluga, uključujući reviziju, računovodstvo, porez, savetodavne i pravne usluge za širok spektar klijenata iz čitavog spektra industrijskih sektora.

Dugoročni, održivi razvoj i rast naših klijenata je naš prioritet broj jedan. Pružamo sveobuhvatan i fleksibilan opseg usluga našim klijentima specijalizovan za reviziju, računovodstvo, savetovanje, poresko i pravne usluge. Naš integrisani pristup je modeliran tako da koristi globalni izvor talenta koji posedujemo i koji stoji na raspolaganju kompanijama svih veličina, od MSP do najvećih multinacionalnih kompanija. Kako bismo našim klijentima ponudili najbolju i najrelevantniju uslugu, mi kontinuirano investiramo u razvoj snažne ekspertize u svim sektorima kao i tehničko, naučno znanje i veštine koje će činiti svet profesionalnih usluga u budućnosti.           

Revizija

Lobbying 7 1600 per 500px.jpg
Nezavisnost i strogost u primeni pravila koje ulivaju poverenje i daju transparentnost svim zainteresovanim stranama a i društvu u celini

Pročitajte više

Poresko savetovanje

Tax 1 1600 per 500px.jpg
Savjetovanje obuhvata široki spektar usluga unutar kojeg se, kroz blisku saradnju s klijentom, postiže prilagođavanje Vaših poslovnih procesa zakonskim propisima. Poresko savetovanje, kao središnji deo savetodavnih usluga, omogućava klijentima pomoć pri lakšem snalaženju u velikom broju lokalnih i internacionalnih poreskih propisa.

Pročitajte više

Savetovanje

4.Consulting .jpg
Transformacija organizacije kroz usklađivanje ljudi, procesa i tehnologije

Pročitajte više

Računovodstvo i Outsourcing

2. Outsourcing .jpg
Partner za outsourcing koji vam pomaže da delujete u punoj snazi

Pročitajte više

Finansijsko savetovanje

3. Financial Advisory.jpg
Podrška za kritične momente koji određuju uspeh vašeg poslovanja

Pročitajte više